Hindi makakasama si Robi at Alex sa cheer dance, at sila pa naman sana ang drummers ng team. Tututuran dapat ni Robi si Alex kung paano magdrums na tulad ng movie ng “Drumline”. Kuwento pa ni Robi kay Jolas (na hindi rin makakasama sa pagsasayaw ng Team Priscilla) na gumawa sila ni Alex ng exhibition sa mga drumsticks nila. At hindi lang iyon, may nalalaman pa si Robi na moonwalk na step. Maganda ang steps ngunit kulang sa tao. Manalo pa rin kaya ang team nila kahit wala si Robi at Alex?

%d bloggers like this: