Teens, naempacho kaya?

Nilabas ng bahay si Alex kagabi dahil sa matinding LBM. Ngayong umaga naman si Rona at Jolas ang sinaktan ng tiyan. Maya-maya lang kinabag rin si Nan at pumunta siya sa guardians area para magpaalaga kay Mommy My Love. Ayon kay Nan, nilagyan siya ng mainit na tubig sa...