Happy Mother's Day!

Happy Mother’s Day! Don’t forget to greet your mother a Happy Mother’s Day today, it’s your chance to make the day for your mommy, and don’t forget I love you Mother too.

Happy Mothers Day from the Teens

Sunday pa nga ang mother’s day pero sa bahay ni Kuya, nagaganap na ang selebrasyon! Pinapunta si Nan, Nikki at Alex sa confession room para kumuha ng mga roses. Pumunta sila sa guardians area at binigay ito sa mga mommies nila. Sobrang touched ang mga mommies at...