Best in casual wear si Mommy Sandy at very blooming sa kanyang pink dress. Gaya ng advice nya sa mga sandy-in-pinkguardians sa labas, kailangan intindihin ang anak at mag-isip sa lebel nila, para maka-relate sa mga pinagdadaanan nila. Very young at hip ang dating niya, at game sa pagsayaw sa talent portion. Ang usual na shy guardian ay napilitang magyabang ng kanyang slim figure nang tinanong kung anong asset ang lamang niya sa anak. Don’t worry Nikki, mukhang mana ka naman sa mommy mo na sexy e.