Paiwan ng Buntot - PBB Teen PlusParehas ng hairstyle na nakuha si Jolas at si ejay. Isang matinding request lang niya ay maiwan ang kanyang “buntot” dahil itinuturing niya itong lucky charm. Okay naman si Beauty sa kanyang mga request. Pati na ang blonde color ng tail niya afterwards.