HELLO STUDENTS! Thank you for visiting Pinoy Teens! We’re currently looking for new writers! Are you interested? Please let us know! Text 09985437784 or 09178252242. You may also email [email protected]

Since at the school that I’m attending we are using our Philippine Language (Tagalog) in the discussion of Social Studies, I’ll gonna apply the same language to this lesson that I’ll be taken from my book. Sorry for the English people.

Ano ang Ekonomiks?

  • Ang ekonomiks ay agham na tumatalakay produksyon at distribusyon ng yaman ng bansa.
  • Ang ekonomiks ay agham-panlipunang tumatalakay sa kung paano maaaring maipluwensyiyahan ang isang tao dahil sa sistema ng ekonomiya.
  • Ang ekonomiks ay agham-panlipunang tumatalakay sa pagpili ng likas na yaman kung saaan sagana ang isang pamahalaan.
  • Ang ekonomiks ay isang agham na nag-aaral sa gawi ng taong may kinalaman sa ugnayan ng pangangailangan at kakapusang may alternatibong gamit.
  • Ang ekonomiks ay pag-aaral ng sangkatauhan sa pangkakaraniwang pang-araw-araw na buhay. Sinusuri nito ang bahagi ng kilos ng tao at pangkahalatang iniuugnay sa pagkakamit at paggamit ng pangunahing pangangailangang materyal ng tao.
  • Ang ekonomiks ay ang pag-aaral kung paano tinustustusan ng tao o lipinan ang walang hanggang pangangailangan at kagustuhan sa pamamagitan ng mahusay na alokasyon o pagbabaha-bahagi ng pinagkukunang-yaman.

Ang mga nabanggit ay ilan sa mga kahulugang ibinagay ng ilang mga libro para sa asignaturang ekonomiks. Bagama’t tama ang lahat, iba-iba ang pananaw ng bawat isa ukol sa asignatura. Maari nating kunin ang mahahalagang puntos ng bawat isa sa pagbuo ng sarili nating kahuluguhan.

Ang isang makabuluhang kahulugan ng ekonomiks ay maaring hatiin sa apat na mahahalagang bahagi:

  • Isang agham-panlipunan
  • Limitadong yaman
  • Mga pangangailangan at walang katapusang hilig at luho ng tao
  • Lubusang paggamit.

Ang ekonomiks ay isang agham dahil ginagamitan ito ng mga tsart, grap, at matematika sa mga pagsusuring ukol dito. Higit pa rito ay sinusunod nito ang mga pamamaraan ng palulutas sa mga suliraning iginawad sa sangkatauhan ni Sir Francis Bacon, ang scientific method. Gaya ng ibang mga agham, naniniwala ang ekonomiks sa kalipunan ng mga hakbang na dapat isagawa upang malutas ang mga suliranin sa asignaturang ito. Kinakailangan muna tukuyin ang problema, gumawa ng hypotheses, mag-obserba at kumalap ng mga datos, bago guamawa ng konklusyon. Sa tulong ng pamamaraang ito lamang, ayon kay Bacon, maari nating masiguro ang mga konklusyong ating binubuo bilang kalutasan sa mga suliranin.

Kung ang kailangan nyo, ang bumuo ng isa pang kahulugan ng ekonomiks gamit ang sariling salita, oh ang apat na bahagi na binigay namin sa itaas, maari nyong magamit ang kahulugan na binuo namin na base sa apat na mahahalagahang bahagi nito: Ang ekonomiks ay isang agham-panlipunan na tumatalakay sa limitadong yaman, mga pangangailangan at walang katapusang luho ng tao, at sa lubusang paggamit ng mga yaman ng mundo.